Μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη των Θρακικών λαογραφικών Εορτών που φέτος θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου ως την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του δήμου Ξάνθης (07.00-15.00), αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου κατόπιν εξουσιοδότησης ή ή αποστολής (θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Δήμος Ξάνθης, τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, πλατεία Δημοκρατίας, 671 32, Ξάνθη. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 25413 50828 και 25413 50113.

Εδώ η πλήρης ανακοίνωση και εδώ η αίτηση.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas