Ενημέρωση με θέμα την εποχική γρίπη και τους τρόπους πρόληψής της πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου από το Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης του Κέντρου Υγείας Ξάνθης στον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και την πραγματοποίηση ενημερώσεων από το Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης του Κέντρου Υγείας Ξάνθης δίνονται από τη συντονίστριά του (νοσηλεύτρια Msc Κωνσταντία Μπακιρτζίδου) στο τηλέφωνο 25411 02706.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas