Εσπερίδα με θέμα "Τα ισχυρά σημεία του ελληνισμού στα 4.000 χρόνια της καταγεγραμμένης ιστορίας του" και εισηγήτρια την καθηγήτρια Ιστορίας Μαρία Ευθυμίου διοργανώνουν το απόγευμα (18.00) του Σαββάτου 14 Δεκεμβρίου στην καπναποθήκη "Π" το ΠΑΚεΘρα και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

"Η εισήγηση θα διατρέξει τα 4.000 χρόνια καταγεγραμμένης ιστορίας του ελληνισμού, με έμφαση στα ισχυρά σημεία του που είναι η γλώσσα, η ναυτοσύνη και η θάλασσα, η διασπορά και η αφομοιωτικότητα".

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas