Στην πρόσληψη δύο εργατών ύδρευσης και δύο χειριστών μηχανημάτων έργου δίμηνης απασχόλησης για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών του θα προχωρήσει ο δήμος Τοπείρου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas