Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη "Θεώρηση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς".

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas