Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου η Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την "Πρόταση για επισκευές εγκαταστάσεων - συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου των οικισμών της Κοινότητας".

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas