Συνεδριάζει το μεσημέρι (15.00) της Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έκφραση γνώμης σχετικά με τη «Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 259» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης)
  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης).

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas