Σε διπλή συνεδρίαση προσέρχεται το απόγευμα (18.00 και 19.00) της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα ακόλουθα επτά συν είκοσι θέματα στις ημερήσιες διατάξεις:

18.00

 1. Αποδοχή αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Ξάνθης «Άγιος Χριστόφορος» για παράταση χρονικής προθεσμίας αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού Ε.Δ.Χ. ταξί αυτοκινήτων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Συμμετοχή του δήμου Ξάνθης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (εισηγητής: Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης)
 3. Διαμόρφωση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Κιουταχείας 24 (εισηγήτρια: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Δέσποινα Παρτσαλίδου)
 4. Διαμόρφωση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δημοκρίτου 4 (εισηγήτρια: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Δέσποινα Παρτσαλίδου)
 5. Συγκρότηση της επιτροπής παροχής γνώμης προς το δημοτικό συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία - άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/2006 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση ακινήτου με χρησιδάνειο εντός του στρατοπέδου "Στεφανίδη" στην Ξάνθη (συντάκτρια: Μαρία Οκταποδά)
 7. Ορισμός έντεκα μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και διάρκεια θητείας του διοικητικού συμβουλίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

19.00

 1. Διόρθωση της με αριθμό 197/2013 προγενέστερης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου η οποία αφορά «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών 3Α» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» σε δημοτική οδό αγροκτήματος Λεύκης (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στο 1,5 χλμ. της δημοτικής οδού Ξάνθης-Καβάλας (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Δημοκρατίας στην «Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Δημοκρατίας στο «Κοινωνικό Κέντρο "Σταύρος Χαλιορής"» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Δημοκρατίας στον Ραδιοσταθμό "Paradise 93" (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 7. Έγκριση της με αριθμό 63/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση της υψομετρικής μελέτης στο Ο.Τ.5 του οικισμού Ευμοίρου» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
 8. Έκδοση απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Νέστου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
 9. Έκδοση απόφασης για τη διαμόρφωση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Κιουταχείας 22 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
 10. Συμμετοχή του δήμου Ξάνθης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (εισηγητής: Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης)
 11. Παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου «Φίλιππος Αμοιρίδης» στη Μαρία Ηλ. Περκουλίδου – Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις «Πολιτιστική Θεσσαλονίκη» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Παράταση μίσθωσης του Κ.Ε.Π. 314 ως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (συντάκτρια: Μαρία Σπανού)
 14. Μεταβίβαση ή μη άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 15. Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα λόγω οικονομικής αδυναμίας (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)
 16. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων
 17. Ορισμός δεκατριών μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης” και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου και διάρκειας θητείας του διοικητικού συμβουλίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Ορισμός έντεκα μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης” και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου και διάρκειας θητείας του διοικητικού συμβουλίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 19. Ορισμός έντεκα μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης με τον διακριτικό τίτλο «Όμορφη πόλη» και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου και διάρκειας θητείας του διοικητικού συμβουλίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 20. Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων του δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas