XanTheater

 • Όλα καλά, όλα ανθηρά στην Ξάνθη... εκτός από την τιμή της βενζίνης
 • "Φίδι στα καμαρίνια του ανοιχτού δημοτικού θεάτρου Ξάνθης" λέει είδηση της 1ης Αυγούστου. Πού είναι το περίεργο;
 • Το... καλοκαιράκι φέρνει συνεχείς αναβολές συνεδριάσεων δημοτικών οργάνων σε δήμους της Π.Ε. Ξάνθης
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Δευτέρας 22 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα ακόλουθα σαράντα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Μεταφορά πίστωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια: Αικατερίνη Μανά)
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «εργαστήριο κατασκευής μεταλλικών κατασκευών κουφωμάτων» στο 1,4 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Ξάνθης-Κομοτηνής (συντάκτρια: Αικατερίνη Μανά)
 3. Παράταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 32212/7-11-2018 σύμβασης για την υπηρεσία «Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του δήμου Ξάνθης με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» (συντάκτρια: Αικατερίνη Μανά)
 4. Παράταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 31900/5-11-2018 σύμβασης για την υπηρεσία «Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του δήμου Ξάνθης με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» (συντάκτρια: Αικατερίνη Μανά)
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης» (συντάκτρια: Αικατερίνη Μανά)
 6. Έγκριση λύσης της από 17/04/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔιΑΑΜαΘ και του δήμου Ξάνθης με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες δήμου Ξάνθης»: (συντάκτης Ιωάννης Τσακμάκης)
 7. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ δήμου Ξάνθης και ΔιΑΑΜαΘ Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες δήμου Ξάνθης» (συντάκτης: Ιωάννης Τσακμάκης)
 8. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (συντάκτρια: Χριστίνα Ράλλη)
 9. Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ξάνθης (συντάκτης: Θεόδωρος Πιπέλης)
 10. Τροποποίηση της 263/2018 προγενέστερης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά σε «Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο ΚεΘΕΑ "Κιβωτός" για συνεργασία με τον δήμο Ξάνθης» (συντάκτρια: Μαρία Σπανού)
 11. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 (εισηγητής: Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 12. Έγκριση της με αριθμό 22/2019 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά στην έγκριση «Υλοποίηση των κορυφών 16, 17, 18 και 19 (με υλοποίηση ενδιάμεσων σημείων) των ορίων στον οικισμό Σταυρούπολης δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια: Δέσποινα Παρτσαλίδου)
 13. Αποδοχή έγκρισης και υλοποίησης του προγράμματος «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2020» πράξη «Developing ecotourism net in Black Sea region» (συντάκτρια: Δέσποινα Χατζογλίδου)
 14. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2225/14-1-2019 πρόσκληση ΙV της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» και αποδοχή χρηματοδότησης (συντάκτρια: Ξανθή Γκαϊτατζή)
 15. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού του δήμου Ξάνθης (συντάκτης: Αντώνιος Χατζητουλούσης)
 16. Ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και εγκαταλειμμένων ιδιωτικών οικοπέδων» (συντάκτρια: Αναστασία Βασίλα)
 17. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Π.Ε. ψυχολόγου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για το Ε.Π. «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5002534 στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή – Ε.Κ.Τ.» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 18. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕπαΛ., μαθητεία ΕπαΣ., μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στον δήμο Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 19. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Ξάνθης (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 20. Έγκριση της με αριθμό 10/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 21. Έγκριση της με αριθμό 11/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 22. Σύναψη σύμβασης χρησιδανείου και εξουσιοδότηση δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή της, στην κτηματική περιοχή Χρύσας Ξάνθης (εισηγητής: Θωμάς Ηλιάδης)
 23. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για εργασίες ενταφιασμών και εκταφών στα περιφερειακά δημοτικά κοιμητήρια (συντάκτης: Σάββας Παυλίδης)
 24. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (συντάκτρια: Στυλιανή Μόσχου)
 25. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (συντάκτρια: Στυλιανή Μόσχου)
 26. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (συντάκτρια: Στυλιανή Μόσχου)
 27. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (συντάκτρια: Βασιλική Μεταξά)
 28. Διαγραφή δικαιώματος βοσκής λόγω εσφαλμένης εγγραφής (συντάκτρια: Στυλιανή Μόσχου)
 29. Καταβολή οφειλής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.4483/17 (συντάκτρια: Περιστέρα Κοκκίνου)
 30. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του σχολικού κτιρίου Πασχαλιάς δήμου Ξάνθης στον ναό Αγίου Γεωργίου Πασχαλιάς (συντάκτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 31. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης εντός των ορίων της Δ.Κ. Ευμοίρου (συντάκτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 32. Απευθείας εκμίσθωση τεμαχίων 292, 311 και 312 αγροκτήματος Νέας Μορσίνης Δ.Κ. Ευμοίρου Ξάνθης (συντάκτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 33. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης εντός των ορίων της Δ.Κ. Κιμμερίων (συντάκτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 34. Μείωση ή μη μισθώματος του με αριθμό 36 καταστήματος δημοτικής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (συντάκτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 35. Λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος επί της οδού Γ. Σταύρου 20Δ (συντάκτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 36. Λύση μίσθωσης του με αριθμό 18 καταστήματος δημοτικής αγοράς (συντάκτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 37. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση ενημερωτικής ημερίδας (συντάκτρια: Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 38. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100ών "Ελευθερίων" της Ξάνθης (συντάκτρια: Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 39. Έγκριση εκπαιδευτικής-πολιτιστικής δράσης για μαθητές της στ' τάξης δημοτικών σχολείων δήμου Ξάνθης και διάθεση πίστωσης (συντάκτρια: Ξανθή Γκαϊτατζή).
 40. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (συντάκτρια: Αθανασία Πανταζόγλου).

 

Καλαϊδόπουλος