XanTheater

 • Η ρήση "δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται" βρήκε εφαρμογή (και) στον ΣυΡιζΑ Ξάνθης
 • Το καλό είναι ότι μετά τις εκλογές θα εξαφανιστούν από τα γραμματοκιβώτια, όπως πριν από λίγο καιρό χάθηκαν και οι επίδοξοι δήμαρχοι και σύμβουλοι...
 • Νέες μέρες δόξας για ηλεκτρονικά -και όχι μόνο- γραμματοκιβώτια που λαμβάνουν καθημερινά πλέον την αγάπη άγνωστων μέχρι χθες θαυμαστών τους...
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Παρασκευής 29 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα ακόλουθα 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος δήμου Ξάνθης έτους 2019 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου με τίτλο «Κατασκευή κυνοκομείου δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια: Αικατερίνη Μανά)
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (συντάκτρια: Αικατερίνη Μανά)
 4. Έγκριση 1ου Σ.Π. και παράτασης του καθαρού χρόνου σύνταξης της «Μελέτης πεζογέφυρας Κιμμερίων» (συντάκτρια: Αικατερίνη Μανά)
 5. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του έτους 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 6. Έγκριση Αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 3457/5-7-2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 7. Έγκριση της με αριθμό 16/2019 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά «Έγκριση πεπραγμένων έτους 2018» (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Παρτσαλίδου, πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
 8. Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της παρόδου Αντίκα 27 (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Παρτσαλίδου, πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
 9. Αλλαγή χρήσης θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 51-53 (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Παρτσαλίδου, πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
 10. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείων εντός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ξάνθης (εισηγήτρια: Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου, πρόεδρος Δ.Κ. Ξάνθης)
 11. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (συντάκτρια: Χριστίνα Ράλλη)
 12. Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Ξάνθης (συντάκτης: Θεόδωρος Πιπέλης)
 13. Έγκριση των υπ' αριθμούς 6451 και 7104/2019 εισηγήσεων για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (συντάκτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη)
 14. Αποδοχή ή μη αιτήματος παράτασης για την εναρμόνιση των υφιστάμενων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 15του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια: Καλλιόπη Τζανόγλου)
 15. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου (συντάκτρια: Καλλιόπη Τζανόγλου)
 16. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων περιόδου 2020-2023 (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 17. Αντικατάσταση εκπροσώπου του δήμου Ξάνθης στο Διεθνές "Δημοκρίτειο" Ίδρυμα και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 149/2017 προγενέστερης απόφασης δημοτικού συμβουλίου (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 18. Έγκριση της με αριθμό 6/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 19. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2018 (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 20. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2018 (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 21. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης οικονομικού έτους 2018 (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 22. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης οικονομικού έτους 2018 (συντάκτης: Ηλίας Κρασούλης)
 23. Λύση μίσθωσης του υπ' αριθμό 14 καταστήματος της δημοτικής αγοράς (συντάκτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 24. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας κατά την περίοδο των Γιορτών Παλιάς Πόλης (συντάκτρια: Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 25. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (συντάκτρια: Αθανασία Πανταζόγλου).

 

Καλαϊδόπουλος
Vatzip