Κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες αυξήθηκαν από το 2013 οι πολίτες χωρών της Ε.Ε. που δηλώνουν ευτυχισμένοι, ενώ στις πρώτες θέσεις όσων δηλώνουν δυστυχισμένοι βρίσκονται οι Βούλγαροι (35% των πολιτών της γειτονικής χώρας), σύμφωνα με στοιχεία πανευρωπαϊκής έρευνας της EuroStat.

Πιο δυστυχισμένοι δηλώνουν οι Κροάτες (42%), οι Λιθουανοί (45%) και οι Ρουμάνοι (46%). Στις πρώτες θέσεις των χωρών όπου οι πολίτες δηλώνουν ευτυχισμένοι, βρίσκονται το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία, με τουλάχιστον το 75% των κατοίκων τους. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο (ποσοστό 74%), η Ισπανία (72%)και η Δανία (70%).

Το 2018, ποσοστό άνω του 62% των πολιτών ηλικίας άνω των δεκαέξι ετών σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι ήταν ευτυχισμένο διαρκώς, το 14% τις περισσότερες ημέρες, ενώ το 12% δήλωσε ότι μετά βίας ένιωθε ευτυχισμένο.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas