Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος στις περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών στο γ' τρίμηνο του 2019, όπως προκύπτει από τα ακόλουθα στοιχεία της ΕλΣτατ:

  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών» παρουσίασε αύξηση 0,1% το γ' τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2018, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Πλωτές μεταφορές» παρουσίασε μείωση 1,7% το γ' τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2018, έναντι μείωσης 11,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Αεροπορικές μεταφορές» παρουσίασε μείωση 1,1% το γ' τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2018, έναντι αύξησης 1,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών σε «Αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες» παρουσίασε αύξηση 10,9% το γ' τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2018, έναντι αύξησης 6,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις «Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες» παρουσίασε αύξηση 13,5% το γ' τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2018, έναντι αύξησης 25,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas