XanTheater

 • Είναι μακράν η πιο κακοφωτισμένη πόλη
 • Έσπευσαν να γράψουν οι... γνωστοί (αργυρώνητοι και τζαμπατζήδες), αλλά η πραγματικότητα τους χαστουκίζει
 • Την ημέρα και ώρα των συγκεντρώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου θεώρησε καταλληλότερη για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης!... Τελικά τα "μάζεψε" ή το "μάζεψαν" κάποιοι
 • Κουράγιο παιδιά
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.30) της Πέμπτης 25 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση διακήρυξης, προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση της οδού από διασταύρωση της εθνικής οδού Προσοτσάνης-Μικρόπολης προς Γραμμένη» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 150.000,00 ευρώ
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν στην προμήθεια «Επισκευή βλαβών και αντικατάσταση εξαρτημάτων των εν λειτουργία αναβατήρων και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού έτους 2018 (χιονοδρομική περίοδος 2018-2019)» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.385,99 ευρώ
 3. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 4. Έγκριση α. Της σύναψης της 1ης Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν4412/2016, συνολικής δαπάνης 20.892,10 ευρώ με Φ.Π.Α. του έργου «Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών ως ελληνοβουλγαρικά σύνορα» και β. Του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του παραπάνω έργου, αναδόχου «Κωνσταντίνου Σκούρα Ε.Δ.Ε»
 5. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 6. Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια δύο φορτηγών με επίπεδη καρότσα, τεσσάρων θυρών – πέντε θέσεων, τετρακίνητων 4x4, με μέγιστο μεικτό βάρος ως 3.500 kg και πετρελαιοκινητήρα ως 2.500 κυβικών εκατοστών και ενός φορτηγού με επίπεδη καρότσα, δύο θυρών – τεσσάρων θέσεων, τετρακίνητου 4x4, με μέγιστο μεικτό βάρος ως 3.500 kg και πετρελαιοκινητήρα ως 2.500 κυβικών εκατοστών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ
 7. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και ορισμός επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση τμημάτων της εθνικής οδού 51 βορείου Έβρου» με προϋπολογισμό 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Σ.Α.Ε.Π. 931 με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ93100026
 8. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 9. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κατά το β' τρίμηνο 2019
 10. Έγκριση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, προϋπολογισμού με προαίρεση χωρίς Φ.Π.Α. ποσού 68.010,77 ευρώ, τα οποία προέκυψαν άγονα κατόπιν του σχετικού διαγωνισμού
 11. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμό 61/2019 κατατεθείσας αγωγής των Γεωργίας Φιλίππου κλπ. είκοσι ενός υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» που αφορά στην καταβολή αναδρομικώς των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
 12. Έγκριση δαπανών της δράσης με τίτλο «Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους - Παραλία Π.Α.Μ.-Θ. 2019» διά της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 15.000,00 ευρώ που θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου 2019
 13. Έγκριση πρακτικού ΙΙI και κατακύρωση της σύμβασης της «Οριστικής μελέτης δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου» προϋπολογισμού 1.484.716,29 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 15. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.Θ.