Με τα τέλη κυκλοφορίας να έχουν καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την τελευταία ημέρα του έτους, όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν το ποσό που αναλογεί στο όχημα τους έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις πινακίδες στην εφορία και να το θέσουν σε ακινησία. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. και δικύκλων θα έρθουν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου, η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το όχημα αδρανοποιείται ενώ οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στη Δ.Ο.Υ. για διάστημα ενός χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

  • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
  • Πινακίδες
  • Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
  • Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο
  • Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas