Από τον δήμο Ξάνθης ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου κατά τις ώρες 08.00 ως 17.00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την πλατεία Ελευθερίας ως την πλατεία Δημοκρατίας. Οι εργασίες αφορούν στον στολισμό της οδού με χρήση καλαθοφόρου, κάτι που θα επιφέρει τροποποίηση της κυκλοφορίας, με διακοπή της στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή στις παρακείμενες οδούς.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas