Κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Γραμματείας για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην Ξάνθη, ως εξής:

  • Δ.Α.Κ.Ε.: 45 ψήφοι (ποσοστό 42,8%) και τέσσερις έδρες
  • Ριζοσπαστικές Κινήσεις Εργαζομένων: 31 ψήφοι (ποσοστό 29,5%) και τρεις έδρες
  • ΔηΣυ: Δεκαέξι ψήφοι (ποσοστό 15,2%) και δύο έδρες
  • ΠΑΜε: Δέκα ψήφοι (ποσοστό 9,5%) και καμία έδρα
  • Αριστερές Συσπειρώσεις: Τρεις ψήφοι (ποσοστό 2,8%) και καμία έδρα.

Ποιοί εκλέγονται

  • Δ.Α.Κ.Ε.: Χαράλαμπος Ευστρατίου, Δημήτρης Γαλανόπουλος, Χαράλαμπος Νταουτίδης, Φάνης Παπαδάκης
  • Ριζοσπαστικές Κινήσεις Εργαζομένων: Ελένη Γεωργιάδου, Αλέξανδρος Μητσικάρης, Χασάν Καπζά
  • ΔηΣυ: Εριφύλλη Παπαδοπούλου, Χαράλαμπος Αιγινίτης.

 

 

Mustafa