Συνεδριάζει το απόγευμα (18.00) της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου με τα ακόλουθα 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2018 (εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης)
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017 (εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης)
 3. Έγκριση υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων (εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης)
 4. Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Τοπείρου σε κατηγορίες (εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης)
 5. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές)
 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου του υπ' αριθμό ΤΠΥ 4929/2-10-2017 «Παροχή κωδικών πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της ΔήμοςNET» (εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές)
 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Μηχανογραφική υποστήριξη – β' δόση 2017» (εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές)
 8. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου υπ' αριθμό ΤΠΥ 646/20-10-2017 «Ενοικίαση μεταφραστικού εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη για το τεχνικό workshop για την υποψηφιότητα του ποταμού Νέστου στο πρόγραμμα MAB» (εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές)
 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου υπ' αριθμό ΤΠΥ 263/05-10-2017 «Σεμινάριο με θέμα ΕΣΗΔΗΣ έργων-μελετών» (εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές)
 10. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές)
 11. Έγκριση σύνδεσης τηλεφώνου-internet για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ιατρείου Ηλιόπετρας (εισήγηση: Χαλήτ Ογλού Μουμίν, αντιδήμαρχος)
 12. Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2018 δήμου Τοπείρου(εισήγηση: Κωνσταντίνος Γιουβαντζίκ)
 13. Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2018 δήμου Τοπείρου. (εισήγηση: Κωνσταντίνος Γιουβαντζίκ)
 14. Έγκριση αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Αθανάσιος Λουκμακιάς, αντιδήμαρχος)
 15. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2018 με σύμβαση ορισμένου χρόνου (εισήγηση: Κωνσταντίνος Γιουβαντζίκ)
 16. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου» (εισήγηση: Άγγελος Γιοβανόπουλος)
 17. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου» (εισήγηση: Άγγελος Γιοβανόπουλος)
 18. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός-Παιδεία-Αθλητισμός και Περιβάλλον Δήμου Τοπείρου» (εισήγηση: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)
 19. Ανάκληση της υπ' αριθμό 55/2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου και λήψη νέας για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Περιβάλλον Δήμου Τοπείρου» (εισήγηση: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)
 20. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Περιβάλλον Δήμου Τοπείρου» οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Χαράλαμπος Σπυριδόπουλος)
 21. Ανάκληση της υπ' αριθμό 120/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και λήψη νέας για παραχώρηση με τίμημα χρήσης ακινήτου από το ΥπΑΑΤ για τη δημιουργία υποδομών για εγκατάσταση θερμοκηπιακού πάρκου (εισήγηση: Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου)
 22. Μεταβολή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 (εισήγηση: Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου)
 23. Έγκριση εξόδων μετακίνησης δημάρχου στο ετήσιο συνέδριο Κ.Ε.Δ.Ε. και ψήφιση πίστωσης (εισήγηση: Δήμαρχος)
 24. Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του δήμου για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης (εισήγηση: Δήμαρχος)
 25. Εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης με δημοπρασία στο αγρόκτημα Ολβίου (εισήγηση: Χρήστος Στέρης)
 26. Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κρεμαστή Δ.Κ. Ευλάλου (εισήγηση: Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου)
 27. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του δήμου Τοπείρου στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισήγηση: Δήμαρχος)
 28. Αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου (εισήγηση: Γεώργιος Ρόιδος).