Σε ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση προσέρχεται το απόγευμα (18.30) της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Λαογραφικών Ενδυμασιών Βαλκανικών Χωρών η Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αβδήρων, με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του δήμου οικονομικού έτους 2018 (άρθρο 76 παράγραφος 2α του Ν.3852/2010)
  2. Γνωμοδότηση σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2018 (άρθρο 76 παράγραφος 3 του Ν.3852/2010).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι (12.00) της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου.