Αυτοδιοίκηση

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Περισσότερα...

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Τρίτης 17 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα έντεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Περισσότερα...

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 155/2016 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υποχρεούνται από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, να καταθέτουν τη σχετική αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το επόμενο έτος στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Περισσότερα...

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα δεκαεπτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Περισσότερα...

Ο δήμος Τοπείρου ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του Ν. 4483/17 (Φ.Ε.Κ. 107/31.07.2017 - τεύχος Α) και σύμφωνα με το άρθρο 52, προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 προς τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε εκατό μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Περισσότερα...